استراتژی امروز | مهمترین نکته که سهامداران باید بدانند

15:16 - 1400/01/21
توضیحات حسابرس در مورد تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی چه بود.
  • احمد امیری | حسابرس

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک روش ارزیابی برای تعیین عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت‌ها است. چند روش عموما به‌عنوان بخشی از این نوع تجزیه و تحلیل به کار می‌روند که شامل تحلیل افقی که دو یا چند سال داده مالی را چه به ریال و چه به درصد با هم مقایسه می‌‌کنند. تحلیل عمودی که در آن هر شاخه از حساب‌ها در صورت وضیعت مالی به‌عنوان درصدی از حساب کل به نمایش در می‌آیند و تحلیل نسبت که روابط آماری بین داده‌ها را محاسبه می‌کند، است.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی - روش عمودی: یکی از شیوه‌های اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی وضیعت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به‌طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ذی‌نفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده روی صورت‌های مالی یک شرکت، تصمیم مناسبی در رابطه با سهام شرکت مورد نظر اخذ کنند. اگر ریسک مالی شرکت، زیاد باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند یا بستانکاران سعی می‌کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند یا به علت ریسک بالای شرکت، بازدهی بیشتری را طلب کنند. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود.

تجزیه و تحلیل عمودی: در تجزیه و تحلیل عمودی تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می‌شود. انواع روش‌های تجزیه و تحلیل عمودی به دو گروه صورت‌های مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی تقسیم می‌شود.