تدوین بودجه 1400 به صورت دو سقفی

15:16 - 1400/01/21
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از تدوین بودجه سال آینده به صورت دو سقفی خبر داد.

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفته است: تدوین بودجه سال آینده به صورت دو سقفی؛ بدین معنا که مجوز کسب درآمد تا یک میلیون بشکه را برای دخل و خرج به دولت می دهیم؛ مازاد آن به خزانه واریز می شود