سیگنال به بازار سهام | رشد فوق العاده کامودیتی ها

15:14 - 1400/01/21
رشد فوق العاده قیمت کامودیتیها از ابتدای ماه دسامبر تا به امروز سه شنبه 22 دسامبر صورت گرفت.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کامودیتی ها، رشد فوق العاده قیمت کامودیتیها از ابتدای ماه دسامبر تا به امروز سه شنبه 22 دسامبر:

 • قیمت جمع آوری قراضه فله آمریکا 275%+
 • ورق_گالوانیزه صادراتی هند 55%+⏫
 • قراضه وارداتی ترکیه 33%+⏫
 • ورق_سرد CIS: رشد 26%+
 • میلگرد CIS:رشد 20%+
 • بیلت CIS: رشد 19%+
 • اسلب CIS: رشد 17%+
 • ورق_گرم CIS: رشد 17%+
 • اسلب صادراتی ایران 20%+
 • بیلت صادراتی ایران 12%+
 • گندله 65% وارداتی چین 26%+
 • سنگ_آهن 62% وارداتی چین 25%+
 • کک صادراتی چین 19%+
 • زغالسنگ وارداتی چین 15%+