59 شرکت چقدر سود دادند + جزییات | گزارش خاص در « کگل »

15:12 - 1400/01/21
شرکتهای بورسی و فرابورسی چقدر سود دادند.

به گزارش «دنیای بورس»، تازه ترین سود شرکت های بورسی و فرابورسی اعلام شدند.

 1. کگهر در 6 ماهه  در سود اصلی نیز 1118 ریال سود  9  ماهه   1893 ریال بوده و پیشرفت خوبی را در این مدت داشته  البته هر دو  سود  با  سرمایه  قدیم لحاظ شده است
 2. دسبحان با شرکت البرز بالک(سایر اشخاص وابسته) شامل مبلغ 44.324 میلیون ریال (معادل همین مبلغ ارزش بازار و دفتری) بابت خرید مواد اولیه دارویی و همچنین شرکت بیمه پارسیان مبلغ 1.582 میلیون ریال (معادل همین مبلغ ارزش بازار و دفتری) بابت خدمات بیمه ای معادل حدود 1 درصد دارایی ها و درآمد فروش سال قبل می باشد.
 3. گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم از زیر مجموعه های وخارزم در 6 ماهه با یک گزارش خوب 1685 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 4. تامين مسکن نويد ايرانيان از زیر مجموعه های وساخت در 6 ماهه  132 میلیارد ریال سود خالص داشته است .
 5. خبر خوب برای البرز و شناسایی ۵۸۶ میلیارد تومان سود
 6. صنايع پمپ سازي نويد سھند از زیر مجموعه های تپمپی در 6 ماهه  41 میلیارد ریال سود خالص  داشته است
 7. شبندر هم در حسابرسی شده رشد سود داشته و 6 ماهه 1234 ریال سود حسابرسی شده محقق کرده است  این عدد 1081 ریال بود.
 8. چافست در 12ماهه به 580 ریال سود رسیده است  مدت مشابه سال قبل 553 ریال بود
 9. پترول در 6 ماهه با  سرمایه جدید  3660  ریال سود هر سهم محقق کرده و عمده ان از محل سود فروش سرمایه گذاری هاست
 10. صبا تامین با  سرمایه قدیم 2831 و با سرمایه حدید 943 ریال سود محقق کرده است
 11. شراز جز ان دسته از شرکت هایی بود که عقب گرد کرد در حسابرسی شده  کمتر شد و 6362 ریال سود محقق کرده است
 12. پلوله در 6 ماهه  تلفیقی 833 ریال سود حسابرسی شده و 316 ریال زیان در 6 ماهه  سود اصلی محقق کرده است
 13. شکلر 3 ماهه متفاوتی داشته است و 841 ریال سود محقق کرده است سهم  439 میلیارد ریال سود عملیاتی و 420 میلیارد ریال سود خالص دارد
 14. مهم پارسان در 12ماهه  1415 ریال سود محقق کرده است
 15. وساخت در 12ماهه  4550  ریال سود محقق کرده است
 16. ثاباد در گزارش 6 ماهه حسابرسی شده  486 ریال سود محقق کرده است
 17. فاراک در 12ماهه 32 ریال سود تلفیقی و سود اصلی 45 ریال محقق کرده است
 18. کقزوی در اذر با  فروش 300 میلیارد ریالی مواجه بود و 9 ماهه به عدد  2187 میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه  قبل این عدد 1729 میلیارد ریال بوده است
 19. فنوال در ابان رشد فروش داشت و رشد نرخ و 607 میلیارد ریال  فروش زده است  و در آذر این عدد 733 میلیارد ریال بوده است . مهر 493 و  شهریور 539 و در مرداد 443 میلیارد ریال فروش داشته  و 4176   میلیارد ریال فروش 9 ماهه  شرکت بوده است فنوال نرخ  فروش خوبی را داشته است و مدت مشابه نیز فروش 2658 میلیارد ریال بوده است
 20. وآذر در 12ماهه  با کمک  سود غیرعملیاتی به سود6442 ریالی رسیده است
 21. نيرو صنعت سرچشمه از زیر مجموعه های سرچشمه در 6 ماهه ب سود 20 میلیارد ریالی رسیده است
 22. دامین در 6 ماهه  تلفیقی 516  ریال و سود اصلی این عدد همین است
 23. تاصیکو  را باید در 12ماهه دید ولی در هر صورت 6 ماهه به سود 96 ریالی رسیده است
 24. رامو فارمين از زیر مجموعه های دجابر در 6 ماهه  109 میلیارد ریال سود خالص داشته است  .
 25. وخاور در 6 ماهه  تلفیقی حسابرسی شده 517 و در 6 ماهه  سود اصلی 413 ریال سود محقق کرده است
 26. کفرآور در 3 ماهه امسال برخلاف 3 ماهه  قبل به سود83 ریالی رسیده است مدت مشابه 7 ریال زیان داشته است
 27. تیپیکو در 12ماهه  باید  بررسی شود ولی در هر صورت در 6 ماهه 183 ریال سود محقق کرده است
 28. وآذر در گزارش اذر 24 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 29. گزارش برخی زیر مجموعه های  وتوشه: توليدي و صنعتي خزر پلاستيک در 6 ماهه 62 میلیارد ریال. صنعتي شهاب شيشه در 6 ماهه 66 میلیارد ریال . طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا در 6 ماهه 259 میلیارد ریال سود خالص. شرکت پارس خزر نقره در6 ماهه  131 میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 30. سرمايه گذاري مسکن پرديس یا ثپردیس در 12ماهه تلفیقی 201 ریال سود محقق کرده است و 247 ریال سود اصلی بوده است
 31. شوینده در آذر 143 میلیارد ریال سود  فروش سرمایه  گذاری ها داشته است.
 32. تاپیکو در 6 ماهه 79  ریال سود محقق کرده است  باید گارش 12ماهه شرکت  را بررسی کرد
 33. ثاخت در 12ماهه  تلفیقی 10 ریال و در سود اصلی 12 ریال محقق کرده است
 34. سیتا در 6 ماهه 116 ریال سود محقق کرده است سهم را باید در 12ماهه بررسی کرد ولی در مدت مشابه  6 ماهه این عدد  45 ریال بود
 35. راه گشا تجارت آذربايجان از زیر مجموعه های وآذر 34 میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 36. گزارش شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر یک گزارش خاص است شرکتی از زیر مجموعه های کگل که در 6 ماهه به سود خالص 14772 میلیارد ریالی رسیده است.6 ماهه  قبل سود  3931 و کل سال  قبل 9153 میلیارد ریال بوده است.
 37. سرمايه گذاري و ساختماني تجارت از زیر مجموعه های وتجارت در 6 ماهه به سود خالص 1065 میلیارد ریالی رسیده است  کل سال قبل 432 میلیارد ریال بود.
 38. قاروم در 3 ماهه به سود  445 ریالی رسیده است.
 39. پتایر ابان کمی افت کرد ولی اذر خوبی را  تجربه کرده است .سهمی که  شهریور با عدد   986 میلیارد ریالی مواجه بود  و مهر هم  1010  میلیارد ریال و ابان 733 میلیارد ریال فروش داشت. در اذر این عدد  به  رشد خوب 1235 میلیارد ریالی رسیده و در9 ماهه   7148   میلیارد ریال فروش داشته است در مدت مشابه 4063   میلیارد ریال بوده است.
 40. صبا جان فعال هستند! در آذر 9136 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر 791056  میلیون ریال سود مجمع محقق شد.
 41. حفاری در گزارش 6 ماهه حسابرسی شده به سود 2107 ریالی رسیده است.
 42. قهکمت در اذر با فروش 743 میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرده و به جمع  فروش 1863 میلیارد ریالی در 3 ماهه رسیده است
 43. سبزوا در اولین ماه سال مالی خود  175 میلیارد ریال فروش زده بود در ابان این عدد  168 میلیارد ریال شد و اذر با افت  108 میلیارد ریال جمعا 3 ماهه  442  میلیارد ریال فروش داشت
 44. وپترو  در گزارش اذر 228 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها محقق کرده است
 45. سرمايه گذاري مسکن جنوب از زیر مجموعه های ثمسکن در 6 ماهه به سود404 میلیارد ریالی رسیده است
 46. گکوثر که تقریبا نیمه تعطیل است ولی به هر حال با فروش نوشابه و غذا و ... به عدد  فروش 15 میلیارد ریالی در اذر رسیده و 9ماهه  157 میلیارد ریال فروش داشت
 47. سرمايه گذاري پرديس تا آذر 272071 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
 48. سباقر در اذر خیلی خاص نبود و 80 میلیارد ریال فروش داشت در مجموع 8 ماهه 1370 میلیارد ریال فروش زده است که حدود2 برابر مدت مشابه سال قبل است
 49. بجهرم در اذر به فروش 223 میلیارد ریالی رسید و جمعا 2914 میلیارد ریال درامد شرکت است
 50. قشیر هم  عملکرد خوبی را داشت در اذر 907 میلیارد ریال به اندازه کل 8 ماهه  قبل فروش داشت و 1861 میلیارد ریال فروش 9 ماهه  شرکت بوده
 51. سخزر در اذر کمی افت کرد سهمی که در 6 ماهه گذشته 1087 میلیارد ریال فروش داشت  مهر 269 میلیارد ریال  و ابان 230 میلیارد ریال  و اذر 175 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا 9 ماهه 1762   میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه این عدد  1172  میلیارد ریال بوده است
 52. تکمبا در 6 ماهه حسابرسی شده به سود 16 ریالی رسیده است
 53. رتاپ 6 ماهه  تلفیقی 500  ریال و سود اصلی 401 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است
 54. قمرو  در اذر 174 میلیارد ریال درامد داشته و جمعا 5 ماهه  508 میلیارد ریال فروش داشته است
 55. غشهد در اذر 53 میلیارد ریالی شده و رشد خوبی داشت و 274 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه  220 میلیارد ریال بود
 56. یاد پودر کتلت های غاذر بخیر: کتلت فروش قصه ما در اذر 49 میلیادر ریال فروش خوبی را ثبت کرده و جمعا به  340 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه این عدد 216 میلیارد ریال بود
 57. کرازی در اذر با فروش 397 میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ با رشدی چشم گیر ۶۱,۷۵۳,۵۱۸ ریال شد . کرازی در مهر 473 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۵۲,۴۸۰,۲۵۱ ریال در ابان این عدد  402 میلیارد ریال بوده است و نرخ  ۴۸,۹۵۳,۶۹۲ ریال جمعا به عدد  3361 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه  قبل این عدد  1647 میلیارد ریال  بود
 58. بموتو در 12 ماهه  تلفیقی 4194 و در سود  اصلی به 4149  ریال رسیده است
 59. دسبحان در 6 ماهه حسابرسی شده به سود 1007 ریالی رسیده است