10 افزایش سرمایه جدید بورسی را بشناسید

15:12 - 1400/01/21
افزایش سرمایه های جدید بورسی اعلام شدند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، افزایش سرمایه های جدید اعلام شد:

فاذر  و تایید حسابرس در افزایش سرمایه: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسي ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/08/25 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 1,000,000,000,000 ریال به مبلغ 20,115,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي

گزارش شکلر: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجراي پروزه و اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1399/09/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

قرن افزایش سرمایه میدهد: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پديده شيمي قرن. درصد افزایش سرمایه: 100 درصد. محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

فجر از انباشته افزایش سرمایه رو کرد: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد اميرکبير کاشان. درصد افزایش سرمایه: 186 درصد. محل تامین: سود انباشته

تصویب افزایش سرمایه در دلر و افزایش سرمایه در فزرین نهایی شد.

لخانه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-166 مورخ 1399/09/22 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان طالقاني بين خيابان ايرانشهر و خيابان شهيد موسوي شماره 181 برگزار میگردد. دستور جلسه :   تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

ادامه شگفتی سازی های سمایه: افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم !!. گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 104,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود و اصلاح شاخص هاي مالي بانک، تامين نقدينگي جديد، بهبود و کفايت سرمايه و ... که در تاریخ 1399/10/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

غنیلی و افزایش سرمایه: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان. درصد افزایش سرمایه: 600 درصد. محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

وسینا هم به مجمع می رود: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-173 مورخ 1399/09/26 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد استاد مطهري-پلاک 187-طبقه چهارم -سالن کنفرانس بانک سينا برگزار میگردد. دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.