خبر مهم بورسی | احتمال تغییر قیمت کارخانه ای خودروها تا پایان هفته

15:12 - 1400/01/21
قیمت گذاری جدید خودرو تا پایان هفته صورت میگیرد.

به گزارش «دنیای بورس»، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی از احتمال تغییر قیمت گذاری کارخانه ای خودروها تا پایان هفته جاری خبر داد. آرش محبی نژاد گفت: در بسته اصلاح صنعت خودرو، تغییراتی در قیمت گذاری بخشی از خودروهای داخلی پیش بینی شده است. این طور که گفته شده تا پایان این هفته تغییراتی در قیمت ها رخ خواهد داد.