تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت فلز مس

15:10 - 1400/01/21
تکنیکال فلز مس بررسی شد.
تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت فلز مس
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت هر تن فلز مس در بازار لندن، صعودی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته قیمت فلز مس با حدود ۱۲ درصد افزایش از محدوده ۶۹۱۵ دلار به محدوده ۷۷۷۰ دلار رسید. فلز مس در سطح قیمتی بسیار مهمی قرار دارد. در سناریوی محتمل و در صورت عبور قیمت این فلز از محدوده‌های فعلی، می‌توان انتظار داشت تا سطوح قیمتی بالاتری مثل ۹۵۰۰ دلار نیز افزایش داشته باشد. در این مسیر صعودی محدوده‌هایی به‌عنوان مقاومت می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.

مهم‌ترین سطوح مقاومتی عبارتند از ۸۳۷۵ دلار، ۸۶۳۰ دلار و ۹ هزار دلار که می‌توانند حرکت صعودی را با مشکلاتی مواجه کنند.  در سناریویی که احتمال رخداد آن کمتر است اگر به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع فروش می‌گوییم (در حال حاضر در نزدیکی این منطقه قرار داریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده خط روند صعودی، سطوح ۷۵۰۰ دلار، ۷۲۳۵ دلار و ۶۹۷۰ دلار می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های حمایتی مانع رسیدن قیمت به منطقه ۶۷۶۰ دلار ‌شوند.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه بعد از محدوده ۷۸۷۸ دلار که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۸۳۷۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند.  این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائزاهمیت است. در صورت ادامه روند صعودی فلز مس در میان مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۸۶۳۰ دلار است.  شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای رسیدن به هدف ۹۵۰۰ دلار بالا می‌برد. 

در صورت کاهش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می‌کند.  در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷۵۰۰ دلار است. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.  در صورت عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین امید‌ها برای تشکیل دوباره روند صعودی در کوتاه‌مدت، بسیار کم می‌شود.  در صورت ریزش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۶۹۷۰ دلار است.