پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 26 آذر 99

15:10 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 26 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 148,711 150,000 6.22
وآوا 8,071 8,074 4.95
گدنا 38,472 38,493 4.94
آساس 168,961 171,890 4.90
قچار 64,255 64,333 4.87

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فماک 26,000 26,000 6.27
شاوان 101,769 101,728 4.96
بهپاک 44,794 44,767 4.94
دکپسول 41,343 41,670 4.92
ساوه 55,860 55,805 4.91

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 11,305 2.20 2.629 هزار میلیارد
دی 44,874 4.86 2.314 هزار میلیارد
ذوب 5,424 3.33 1.921 هزار میلیارد
زدشت 59,658 0.16 1.785 هزار میلیارد
بپیوند 30,238 0.33 1.744 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 186,002 3.69 358.609 میلیارد
اعتماد 33,863 0.06 160.983 میلیارد
هرمز 14,699 3.87 140.221 میلیارد
گدنا 38,472 4.94 97.839 میلیارد
مادیرا 34,246 4.66 97.069 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 5,424 3.33 475.449 میلیارد
شغدیر 70,533 4.79 225.156 میلیارد
وسپهر 11,305 2.20 222.09 میلیارد
گویان 11,196 4.34 204.184 میلیارد
خدیزل 51,352 4.18 113.181 میلیارد