پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 آذر 99

15:08 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حآسا 29,755 29,755 5.00
مادیرا 32,672 32,777 4.66
توریل 25,421 25,515 4.61
دتوزیع 31,241 31,368 4.57
زبینا 55,558 55,793 4.56

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کمرجان 68,500 68,491 4.99
کی بی سی 33,715 33,640 4.77
بساما 33,166 33,068 4.72
اتکام 7,620 7,581 4.51
ثعمرا 16,300 16,216 4.51

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 49,646 2.58 2.477 هزار میلیارد
زدشت 65,439 1.69 2.336 هزار میلیارد
اعتماد 33,821 0.07 1.945 هزار میلیارد
وسپهر 11,612 3.21 1.829 هزار میلیارد
تلیسه 7,813 4.22 1.676 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,821 0.07 550.005 میلیارد
شاروم 29,213 1.55 220.938 میلیارد
مادیرا 32,672 4.66 189.696 میلیارد
زدشت 65,439 1.69 127.908 میلیارد
زقیام 45,415 2.70 110.084 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آریا 183,838 3.92 496.887 میلیارد
وعسکر 16,214 1.95 363.408 میلیارد
دی 49,646 2.58 247.793 میلیارد
گویان 12,319 3.08 182.117 میلیارد
آگاس 74,697 1.62 167.327 میلیارد