پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 آذر 99

15:08 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبهنوش 149,780 152,200 8.25
ولپارس 8,190 8,190 5.00
بوعلی 45,700 45,700 4.99
ونیکی 21,660 21,660 4.99
خمحور 74,390 74,400 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
انرژی3 343,010 343,010 5.00
دیران 28,660 28,650 4.94
کرماشا 40,950 40,890 4.86
جم 48,070 47,970 4.79
تکنو 15,140 15,110 4.78

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وپارس 4,780 2.14 8.332 هزار میلیارد
وتجارت 3,750 1.63 7.274 هزار میلیارد
خودرو 3,810 2.56 5.591 هزار میلیارد
پالایش 100,750 3.28 4.56 هزار میلیارد
شستا 27,150 2.83 3.901 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 5,280 1.73 469.63
ونیکی 21,660 4.99 454.28
وپارس 4,780 2.14 394.02
وتجارت 3,750 1.63 338.62
بوعلی 45,700 4.99 191.42

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,038 0.08
صنوین 104,770 0.97
فیروزه 181,920 2.91
فملی 15,350 4.12 3,326.78
فولاد 14,550 3.71 2,949.75

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ثاخت 4,810 4.79 506.756 میلیارد
وپارس 4,780 2.14 497.833 میلیارد
پکرمان 36,280 3.84 377.306 میلیارد
برکت 23,370 3.64 368.614 میلیارد
کمند 10,050 0.05 362.648 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 14,550 3.71 1.689 هزار میلیارد
فملی 15,350 4.12 1.252 هزار میلیارد
وتجارت 3,750 1.63 1.231 هزار میلیارد
خودرو 3,810 2.56 1.184 هزار میلیارد
خساپا 2,900 2.68 967.252 میلیارد