نمادهایی که امروز متوقف شدند

15:08 - 1400/01/21
نمادهایی که امروز متوقف شدند.

به گزارش «دنیای بورس»، نمادهای فسازان، غپینو، لبوتان، تیپیکو و ثفارس با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد.