عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذر

15:06 - 1400/01/21
وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) طی اطلاعیه‌ای از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذر ماه خبر داد.
عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذر

به گزارش «دنیای بورس»به نقل از وزارت اقتصاد، زمان و تاریخ مظنه‌گیری این اوراق، روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام کند:

از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384- از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند. ضمنا حداقل حجم هر سفارش برابر با 500 میلیارد تومان است. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:

1- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید است و درصورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

2- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام کنند.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت‌شده مختار است. کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

4- کلیه سفارش‌ها به‌صورت «معتبر تا لغو» (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

5- عامل فروش اوراق فوق‌الذکر ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.