پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 17 آذر 99

15:06 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 17 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 64,202 64,202 5.00
گدنا 30,162 30,162 5.00
کوثر 19,263 19,263 5.00
قاسم 14,092 14,092 5.00
شبصیر 124,408 124,000 4.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 140,000 140,000 34.62
گکوثر 155,052 150,000 4.91
توریل 23,171 23,092 4.67
بخاور 9,154 9,116 4.60
هجرت 64,597 64,259 4.50

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 51,890 2.31 4.538 هزار میلیارد
بپیوند 32,380 2.85 2.796 هزار میلیارد
وسپهر 11,822 1.39 2.209 هزار میلیارد
اعتماد 33,699 0.05 1.942 هزار میلیارد
سمگا 25,915 4.44 1.631 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبصیر 124,408 4.89 490.183 میلیارد
شاوان 124,649 4.42 210.848 میلیارد
شاروم 25,660 4.50 197.653 میلیارد
بپیوند 32,380 2.85 186.72 میلیارد
ساوه 64,955 4.48 185.635 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,699 0.05 773.161 میلیارد
شغدیر 70,759 3.47 440.332 میلیارد
سمگا 25,915 4.44 397.282 میلیارد
آریا 189,939 1.72 270.01 میلیارد
ذوب 5,595 3.23 203.132 میلیارد