رشد اقتصادی تابستان مثبت شد

15:04 - 1400/01/21
در تابستان ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به ٠.٢- درصد رسید.

به گزارش «دنیای بورس»، طبق آمار جدید مرکز آمار ایران در تابستان ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به ٠.٢- درصد رسید.

در همین حال محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٣٤٤٣ هزار ميليارد ريال با نفت و ٣٠٠٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است که نشان از رشد ١,٩- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ١.٣- درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد.