پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 11 آذر 99

15:04 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 11 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 52,822 52,824 5.00
درهآور 37,542 37,542 5.00
سمگا 21,481 21,481 5.00
کوثر 16,641 16,641 5.00
توریل 21,991 21,993 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 142,002 140,010 33.69
گکوثر 168,692 163,001 6.33
زدشت 46,692 45,400 5.21
تلیسه 9,140 9,140 5.00
زشگزا 168,914 168,914 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 50,717 3.32 7.61 هزار میلیارد
شغدیر 63,643 4.98 3.534 هزار میلیارد
گویان 12,940 4.77 2.322 هزار میلیارد
اعتماد 33,599 0.04 2.095 هزار میلیارد
ذوب 5,391 4.38 1.952 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 63,643 4.98 583.542 میلیارد
نوین 8,419 4.03 105.911 میلیارد
شپاس 20,194 4.94 101.591 میلیارد
غپآذر 59,783 3.98 88.479 میلیارد
وسپهر 11,695 3.19 87.121 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,599 0.04 560.493 میلیارد
آریا 182,960 0.73 336.959 میلیارد
شاوان 121,278 4.49 242.284 میلیارد
دماوند 79,529 0.29 210.066 میلیارد
زاگرس 185,845 1.27 168.218 میلیارد