پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 10 آذر 99

15:04 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 10 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات

شغدیر
60,622 60,622 5.00

دی
49,087 49,087 5.00

سمگا
20,459 20,459 5.00

گویان
12,351 12,351 5.00

بکهنوج
3,427 3,427 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات

ونچر
148,375 140,000 30.71

گزسکه
29,000 29,000 13.17

تلیسه
9,621 9,621 5.00

بزاگرس
14,227 14,093 4.09

ثرود
11,213 11,073 3.79

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات

اعتماد
33,584 0.05 3.087 هزار میلیارد

بپیوند
28,326 2.50 2.526 هزار میلیارد

ثغرب
11,674 0.94 1.984 هزار میلیارد

وسپهر
12,080 2.58 1.665 هزار میلیارد

زدشت
49,257 0.95 1.538 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات

گدنا
25,447 4.76 138.019 میلیارد

رنیک
27,296 3.72 135.008 میلیارد

دماوند
79,757 4.87 133.522 میلیارد

کوثر
15,849 4.71 125.466 میلیارد

گویان
12,351 5.00 97.627 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات

اعتماد
33,584 0.05 1.482 هزار میلیارد

میدکو
26,604 0.40 224.727 میلیارد

آریا
181,638 1.01 177.031 میلیارد

ودی
26,191 4.70 126.6 میلیارد

آکورد
29,498 0.20 123.618 میلیارد