شاخص 30 هزار تای دیگر قد کشید | صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

15:04 - 1400/01/21
شاخص کل دوباره با افزایش 30 هزار واحدی روبه رو شد.
شاخص 30 هزار تای دیگر قد کشید | صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

دنیای بورس | شاخص کل با گذشت یکساعت از معاملات افزایش 30هزار واحدی را تجربه کرد و به عدد 1.46 میلیون واحدی نزدیک شد.

شاخص 30 هزار تای دیگر قد کشید | صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول20
Caption