پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 8 آذر 99

15:02 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 8 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسینا 80,395 80,473 9.89
تلیسه 10,988 11,001 9.87
زدشت 53,276 53,484 9.57
زشگزا 204,490 196,799 9.11
غدیس 15,900 15,790 9.05

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 161,025 144,000 24.80
ثرود 11,206 11,175 4.74
ثباغ 25,323 25,182 4.47
فرابورس 51,833 51,510 4.37
سمگا 18,673 18,910 4.29

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,547 0.13 3.2 هزار میلیارد
دی 44,524 3.76 2.998 هزار میلیارد
زشگزا 204,490 9.11 2.317 هزار میلیارد
وسپهر 11,430 0.50 1.59 هزار میلیارد
زبینا 73,828 8.52 1.533 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حسینا 80,395 9.89 600.921 میلیارد
شغدیر 54,987 4.94 367.826 میلیارد
تلیسه 10,988 9.87 319.372 میلیارد
زبینا 73,828 8.52 247.592 میلیارد
زاگرس 180,772 4.80 225.847 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,547 0.13 1.294 هزار میلیارد
میدکو 26,431 0.56 356.587 میلیارد
دماوند 75,467 0.83 206.906 میلیارد
آریا 171,457 4.09 99.2 میلیارد
سمگا 18,673 4.29 68.145 میلیارد