پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 8 آذر 99

15:02 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 8 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پتایر 162,600 164,820 8.52
قصفها 246,140 250,920 7.90
غبهنوش 79,250 80,980 7.65
زمگسا 42,120 43,160 7.34
دفرا 25,530 26,190 5.28

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تسه9906 669,778 669,778 5.00
تسه9905 699,322 699,297 5.00
صدف408 902,500 902,500 5.00
تسه9907 660,145 660,067 4.99
ختور 38,280 38,230 4.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,850 4.47 10.248 هزار میلیارد
وتجارت 3,760 0.79 9.913 هزار میلیارد
شستا 28,150 0.61 9.784 هزار میلیارد
دارا یکم 194,770 0.67 6.9 هزار میلیارد
فملی 27,720 2.36 6.898 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 12,520 4.68 4,104.96
فولاد 13,650 4.04 2,829.18
فملی 27,720 2.36 1,657.51
شپنا 18,490 3.93 1,358.78
تاپیکو 14,050 4.38 1,228.14

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,127 0.12
صنوین 102,540 0.25
فیروزه 171,660 0.34
خودرو 3,850 4.47 1,386.83
خساپا 2,830 4.39 649.16

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 13,650 4.04 1.058 هزار میلیارد
فارس 12,520 4.68 582.658 میلیارد
وملی 309,100 1.36 569.159 میلیارد
شستا 28,150 0.61 391.3 میلیارد
وپارس 4,160 2.46 325.418 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,850 4.47 2.026 هزار میلیارد
کمند 10,129 0.14 1.946 هزار میلیارد
وتجارت 3,760 0.79 1.442 هزار میلیارد
وبملت 5,520 1.08 1.173 هزار میلیارد
خساپا 2,830 4.39 852.186 میلیارد