پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 3 آذر 99

15:02 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 3 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 56,344 56,488 9.72
غدیس 12,450 12,549 9.12
زشگزا 156,195 158,250 8.57
تلیسه 8,494 8,707 7.30
بهپاک 34,570 34,570 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 152,292 141,100 28.88
کمرجان 65,321 64,898 4.38
ثتران 4,398 4,420 4.12
آ س پ 11,244 11,132 4.04
اعتلا 8,076 8,041 3.96

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 45,268 0.38 2.798 هزار میلیارد
تلیسه 8,494 7.30 2.558 هزار میلیارد
اعتماد 33,468 0.04 1.87 هزار میلیارد
میدکو 24,662 4.92 1.434 هزار میلیارد
وسپهر 11,763 1.99 1.316 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
میدکو 24,662 4.92 1.228 هزار میلیارد
آساس 163,615 1.07 223.412 میلیارد
خدیزل 45,904 3.55 122.192 میلیارد
آگاس 71,032 2.72 95.148 میلیارد
زبینا 56,344 9.72 88.531 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,468 0.04 703.633 میلیارد
دی 45,268 0.38 225.262 میلیارد
بپاس 69,524 0.31 194.601 میلیارد
غصینو 52,942 4.41 140.689 میلیارد
آکورد 29,465 0.04 138.475 میلیارد