پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 2 آذر 99

15:02 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 2 آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگیلا 35,078 35,357 108.34
تلیسه 7,916 8,149 30.95
غدیس 11,409 11,709 7.18
زبینا 51,353 53,700 6.68
تاپکیش 17,354 17,369 4.91

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 133,333 130,000 37.73
غپآذر 50,625 48,999 7.55
اپرداز 26,818 26,809 4.97
پیزد 89,306 89,203 4.89
ارفع 14,172 14,146 4.82

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 45,098 3.92 3.533 هزار میلیارد
اعتماد 33,453 0.05 2.337 هزار میلیارد
وسپهر 11,534 4.04 1.672 هزار میلیارد
تلیسه 7,916 30.95 1.626 هزار میلیارد
فرابورس 52,342 2.89 1.016 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 25,425 1.97 146.284 میلیارد
غویتا 50,642 0.36 108.107 میلیارد
زدشت 36,911 1.26 95.427 میلیارد
نوین 7,088 3.32 72.815 میلیارد
وآوا 13,515 4.80 68.101 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,453 0.05 563.488 میلیارد
آریا 165,628 0.67 235.601 میلیارد
دماوند 73,050 1.79 156.408 میلیارد
دی 45,098 3.92 133.395 میلیارد
بپاس 69,308 0.11 127.933 میلیارد