پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یک آذر 99

15:00 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یک آذر 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کنور 42,080 41,400 17.15
پتایر 141,270 142,780 8.84
زمگسا 32,530 32,800 8.43
غگل 4,590 4,470 8.00
وتجارت 3,240 3,250 8.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پسهند 42,920 42,890 4.92
کاوه 20,370 20,330 4.77
فساز 25,760 25,680 4.70
کسعدی 38,150 37,960 4.51
ثشاهد 25,670 25,540 4.50

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 32,090 3.55 24.753 هزار میلیارد
خودرو 3,970 0.50 12.549 هزار میلیارد
خساپا 2,690 3.07 10.151 هزار میلیارد
دارا یکم 190,020 1.53 7.434 هزار میلیارد
وتجارت 3,240 8.00 7.338 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 26,330 4.61 3,051.63
شستا 32,090 3.55 2,283.06
کگل 18,490 5.00 1,698.60
شپنا 15,810 4.98 1,478.80
وامید 38,580 4.95 1,416.54

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,089 0.15
صنوین 103,030 0.45
فیروزه 173,360 0.96
فولاد 13,970 1.69 1,301.35
فخوز 39,150 3.67 736.35

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شستا 32,090 3.55 3.633 هزار میلیارد
فملی 26,330 4.61 806.431 میلیارد
شبندر 28,510 3.98 693.929 میلیارد
شپنا 15,810 4.98 580.263 میلیارد
وامید 38,580 4.95 475.076 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 3,240 8.00 2.746 هزار میلیارد
کمند 10,089 0.17 716.751 میلیارد
امین یکم 10,140 1.17 544.008 میلیارد
وپاسار 10,260 0.88 510.055 میلیارد
خودرو 3,970 0.50 307.791 میلیارد