تحلیل تکنیکال | آینده ای که پیش روی مس است

15:00 - 1400/01/21
تحلیل تکنیکال فلز مس بررسی شد.
تحلیل تکنیکال | آینده ای که پیش روی مس است
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت هر تن فلز مس در بازار لندن، صعودی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته قیمت فلز مس با حدود ۵درصد افزایش از محدوده ۶ هزار و ۷۶۸ دلار به محدوده ۷ هزار و ۱۲۰ دلار رسید. فلز مس در سطح قیمتی بسیار مهمی قرار دارد. در سناریوی محتمل و درصورت عبور قیمت این فلز از محدوده ۷هزار و ۲۳۵ دلار، می‌توان انتظار داشت تا سطوح قیمتی بالاتری مثل ۸هزار و ۶۳۰ دلار نیز افزایش داشته باشد.

در این مسیر صعودی محدوده‌هایی به‌عنوان مقاومت می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.
مهم‌ترین سطوح مقاومتی عبارتند از: ۷هزار و ۵۰۰ دلار، ۷هزار و ۸۷۸ دلار، ۸هزار و ۱۰۰ دلار و ۸هزار و ۳۷۵ دلار که می‌توانند حرکت صعودی را با مشکلاتی مواجه کنند. در سناریویی که احتمال رخداد آن کمتر است اگر به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های حمایتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع فروش می‌گوییم(در حال حاضر در این منطقه قرار نداریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه محدوده خط روند صعودی، سطوح ۶هزار و ۹۷۰ دلار، ۶هزار و ۷۶۰ دلار و ۶هزار و ۳۵۰ دلار می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های حمایتی مانع رسیدن قیمت به منطقه ۶هزار و ۲۵۰ دلار ‌شوند.

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه بعد از محدوده ۶هزار و ۷۶۰ دلار که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷هزار و ۲۳۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است.

در صورت ادامه روند صعودی فلز مس در میان‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۸هزار و ۱۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای رسیدن به هدف ۸هزار و ۶۳۰ دلار بالا می‌برد.

در صورت کاهش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می‌کند.  در صورت کاهش قیمت‌ها و بعد از عبور قیمت از محدوده قیمتی بسیار مهم ۶ هزار و ۹۷۰ دلار به سمت پایین و شکسته شدن محدوده خط روند صعودی، در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۶هزار و ۶۰۰ دلار است.

قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین امید‌ها برای تشکیل دوباره روند صعودی در کوتاه‌مدت، بسیار کم می‌شود.

در صورت ریزش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده  هزار و ۳۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.