پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 28 آبان 99

15:00 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 28 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 5,496 5,496 9.99
قشیر 27,135 27,166 9.87
زقیام 35,160 35,449 9.10
حسینا 68,682 69,320 8.99
زشگزا 125,116 126,425 8.86

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زنگان 103,221 105,000 32.35
ونچر 168,261 190,000 21.42
فماک 25,000 25,000 7.37
تبرک 24,703 24,703 5.00
کتوکا 110,554 110,554 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 12,437 1.53 3.017 هزار میلیارد
اعتماد 33,389 0.06 2.895 هزار میلیارد
کرمان 75,443 1.75 2.438 هزار میلیارد
گکوثر 156,337 6.25 1.156 هزار میلیارد
بپیوند 24,925 0.91 1.053 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
گکوثر 156,337 6.25 191.109 میلیارد
آگاس 68,973 5.71 114.805 میلیارد
کرمان 75,443 1.75 106.056 میلیارد
حسینا 68,682 8.99 99.97 میلیارد
ودی 23,778 1.46 91.3 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,389 0.06 1.465 هزار میلیارد
بنو 36,214 0.37 567.373 میلیارد
آکورد 29,394 0.04 260.767 میلیارد
بپاس 68,980 0.07 252.143 میلیارد
میدکو 23,434 0.20 83.368 میلیارد