پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 28 آبان 99

15:00 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 28 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پتایر 129,800 134,370 14.43
قصفها 165,890 166,620 9.51
زمگسا 30,000 30,480 8.26
کاردان 168,350 172,010 5.79
کیا 5,650 5,650 5.61

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسعدی 39,950 41,890 30.29
چکاوه 30,010 30,450 17.80
خچرخش 17,420 17,380 8.89
چافست 24,080 23,850 8.86
دلقما 29,670 29,670 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 192,970 0.69 6.152 هزار میلیارد
کاما 186,980 4.57 4.472 هزار میلیارد
خودرو 3,990 4.72 3.824 هزار میلیارد
کحافظ 20,600 0.43 3.042 هزار میلیارد
ونوین 4,980 2.68 1.815 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 13,000 4.00 3,723.15
فولاد 14,210 4.79 3,524.66
فملی 25,170 4.96 3,130.71
شستا 30,990 4.98 3,051.16
کگل 17,610 4.63 1,505.66

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,074 0.05
صنوین 103,500 1.95
فیروزه 171,710 5.60
پاکشو 78,620 3.64 308.23
کسعدی 39,950 30.29 112.60

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کاما 186,980 4.57 752.034 میلیارد
خودرو 3,990 4.72 629.927 میلیارد
فولاد 14,210 4.79 544.398 میلیارد
شبندر 27,420 4.98 541.072 میلیارد
فملی 25,170 4.96 505.424 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,072 0.06 955.024 میلیارد
امین یکم 10,260 0.05 390.447 میلیارد
وساخت 61,420 3.28 184.803 میلیارد
یاقوت 11,296 0.31 145.85 میلیارد
کیان 25,961 0.08 138.484 میلیارد