پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 آبان 99

14:58 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 24 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وسپهر 13,124 13,153 15.55
ودی 23,048 23,200 10.13
گکوثر 122,977 122,977 10.00
فماک 26,990 26,990 9.75
آوا 7,711 7,850 9.67

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ونچر 147,640 133,000 31.05
بنو 36,955 36,874 4.79
کپرور 45,172 44,976 4.59
زشریف 22,502 22,399 4.56
قشیر 22,909 22,773 4.43

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وسپهر 13,124 15.55 2.932 هزار میلیارد
اعتماد 33,320 0.14 2.773 هزار میلیارد
وپویا 10,798 0.61 1.266 هزار میلیارد
ثعمرا 15,725 4.06 1.105 هزار میلیارد
پیزد 98,291 0.86 1.041 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آگاس 64,740 5.65 401.029 میلیارد
وسپهر 13,124 15.55 384.502 میلیارد
فرابورس 46,250 3.09 174.988 میلیارد
زاگرس 162,661 4.93 133.727 میلیارد
دارا 10,078 0.39 108.399 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,320 0.14 1.065 هزار میلیارد
ثعمرا 15,725 4.06 128.821 میلیارد
آکورد 29,339 0.15 100.51 میلیارد
غصینو 51,458 0.03 69.274 میلیارد
بنو 36,955 4.79 44.716 میلیارد