پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 آبان 99

14:58 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 24 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افق ملت 131,530 133,080 8.71
کاردان 155,060 157,270 8.45
ارزش 10,020 10,170 8.32
فیروزه 156,580 159,280 8.14
سرو 59,080 59,900 7.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فاذر 28,360 27,270 23.06
ومعادن 13,960 13,990 12.70
غنوش 68,660 68,660 5.00
کحافظ 22,690 22,690 4.98
ثشرق 5,570 5,560 4.79

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 191,620 5.73 6.71 هزار میلیارد
ثشاهد 26,770 2.58 4.081 هزار میلیارد
ومعادن 13,960 12.70 2.629 هزار میلیارد
کمند 10,057 0.21 2.073 هزار میلیارد
لپارس 163,960 4.49 1.539 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 12,310 4.68 3,024.32
فملی 20,880 4.98 2,641.14
خودرو 3,410 4.92 1,269.85
کگل 15,310 4.08 1,174.47
وبملت 4,510 4.64 1,089.45

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,053 0.12
صنوین 100,140 2.14
فیروزه 156,580 8.14
ومعادن 13,960 12.70 2,932.16
فارس 12,720 1.01 981.62

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فارس 12,720 1.01 942.585 میلیارد
ومعادن 13,960 12.70 551.662 میلیارد
کاما 154,470 5.00 500.483 میلیارد
فولاد 12,310 4.68 294.324 میلیارد
شبندر 23,540 4.62 265.281 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,057 0.21 510.391 میلیارد
کیان 25,905 0.09 116.074 میلیارد
امید 11,090 2.46 58.217 میلیارد
خمحور 49,990 3.01 53.071 میلیارد
رانفور 33,780 1.86 49.711 میلیارد