پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 21 آبان 99

14:58 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 21 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افق ملت 120,990 125,000 5.03
تسه9907 785,047 785,047 5.00
کاما 147,120 147,120 5.00
تسه9905 790,676 790,780 4.99
خزر 14,110 14,110 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قنیشا 83,450 83,450 5.00
ورنا 8,200 8,200 4.98
وساپا 8,210 8,210 4.98
انرژی3 293,610 293,100 4.83
قثابت 73,340 73,130 4.72

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 181,240 0.07 6.086 هزار میلیارد
خودرو 3,250 2.85 5.269 هزار میلیارد
خگستر 3,130 1.62 2.844 هزار میلیارد
شبندر 22,500 2.34 2.425 هزار میلیارد
وبصادر 2,600 1.52 2.418 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 19,880 2.69 1,387.27
کگل 14,710 3.37 939.58
فولاد 11,760 1.38 879.80
کچاد 15,520 3.88 846.91
پارس 127,100 4.20 808.24

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,041 0.05
صنوین 98,040 0.71
فیروزه 144,800 3.35
شبندر 22,500 2.34 407.58
شیران 30,640 4.67 318.33

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 24,070 4.93 604.516 میلیارد
کیان 25,881 0.06 239.283 میلیارد
امین یکم 10,239 0.04 193.951 میلیارد
نوری 174,460 4.65 146.207 میلیارد
کساوه 58,170 4.98 116.233 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبصادر 2,600 1.52 472.187 میلیارد
فملی 19,880 2.69 345.677 میلیارد
شبندر 22,500 2.34 293.047 میلیارد
وپارس 2,720 0.00 205.499 میلیارد
وتوشه 18,060 1.31 152.625 میلیارد