پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 20 آبان 99

14:58 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس 20 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شتوکا 28,982 29,007 4.91
غصینو 49,681 49,729 4.90
زاگرس 151,247 151,508 4.82
ودی 19,954 20,026 4.62
حآسا 16,664 16,745 4.49

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زبینا 37,411 36,650 7.18
فماک 24,595 24,595 5.04
شاوان 84,677 84,664 4.99
دتولید 28,909 28,862 4.73
فرابورس 46,031 45,882 4.69

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,263 0.03 2.175 هزار میلیارد
گدنا 17,525 1.57 1.668 هزار میلیارد
ذوب 4,285 3.45 1.131 هزار میلیارد
گویان 9,549 3.00 652.794 میلیارد
بپیوند 23,385 4.33 608.634 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 33,263 0.03 1.026 هزار میلیارد
زاگرس 151,247 4.82 219.885 میلیارد
آکورد 29,280 0.05 123.667 میلیارد
دارا 10,032 0.00 107.618 میلیارد
ودی 19,954 4.62 68.992 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
میدکو 22,486 0.14 103.374 میلیارد
گویان 9,549 3.00 89.997 میلیارد
ذوب 4,285 3.45 84.27 میلیارد
بپاس 63,142 0.08 78.53 میلیارد
بنو 38,838 2.36 75.928 میلیارد