پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 18 آبان 99

14:56 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 18 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کیا 6,032 7,000 13.34
فاما 25,920 25,920 4.98
خزر 12,470 12,510 4.61
کترام 25,970 26,080 4.55
شدوص 21,980 22,150 4.17

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فیروزه 131,690 130,600 9.12
سرو 50,700 50,130 8.60
ارزش 8,530 8,490 8.38
کاردان 129,020 128,060 8.20
افق ملت 107,200 106,200 7.64

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 173,430 6.88 3.847 هزار میلیارد
پارند 11,481 0.18 1.535 هزار میلیارد
کمند 10,062 0.25 1.254 هزار میلیارد
کیان 25,834 0.06 891.244 میلیارد
امین یکم 10,223 0.12 789.106 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
دعبید 29,610 1.40 48.46
تیپیکو 49,410 0.67 37.70
فاما 25,920 4.98 29.08
شفا 60,280 1.46 26.95
سصفها 133,440 3.90 26.32

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,026 0.10
صنوین 99,710 0.38
فیروزه 131,690 9.12
فملی 19,980 3.99 2,210.54
کگل 14,370 4.96 1,465.61

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,062 0.25 631.434 میلیارد
کیان 25,834 0.06 596.263 میلیارد
امین یکم 10,223 0.12 448.257 میلیارد
دفارا 65,120 0.02 95.271 میلیارد
دشیمی 71,560 1.76 78.931 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 11,481 0.18 332.08 میلیارد
فخوز 32,530 4.99 243.829 میلیارد
وبملت 4,430 4.94 175.883 میلیارد
جم پیلن 73,170 4.88 157.521 میلیارد
رانفور 30,420 0.33 146.44 میلیارد