پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 17 آبان 99

14:56 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 17 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کیا 5,813 7,000 9.23
کپارس 113,660 113,840 4.83
خرینگ 41,250 41,320 4.80
فاما 24,690 24,780 4.62
رکیش 12,130 12,180 4.57

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 140,540 138,750 8.83
فیروزه 144,900 142,160 8.22
ارزش 9,310 9,270 6.90
سرو 55,470 55,000 6.30
افق ملت 116,070 114,300 6.05

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,350 2.13 6.345 هزار میلیارد
دارا یکم 186,240 2.63 4.219 هزار میلیارد
خساپا 2,280 1.72 2.424 هزار میلیارد
وبملت 4,660 3.52 1.838 هزار میلیارد
وبصادر 3,000 2.28 1.507 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خودرو 3,350 2.13 555.55
خاهن 33,120 3.08 71.37
پکرمان 26,370 3.57 60.49
رکیش 12,130 4.57 36.25
کساوه 49,800 4.56 30.23

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,016 1.28
صنوین 100,090 0.54
فیروزه 144,900 8.22
فولاد 12,300 4.95 3,519.19
فملی 20,810 4.98 2,907.91

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,037 1.20 292.127 میلیارد
کیان 25,818 0.16 219.518 میلیارد
پکرمان 26,370 3.57 126.649 میلیارد
کساوه 49,800 4.56 106.056 میلیارد
قزوین 39,000 4.17 100.195 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
قنیشا 87,840 5.00 369.367 میلیارد
خساپا 2,280 1.72 340.451 میلیارد
وبصادر 3,000 2.28 332.767 میلیارد
وپاسار 8,950 1.21 203.388 میلیارد
ونوین 4,290 1.38 191.198 میلیارد