« تملت » سهام « نوین » را پس گرفت

14:48 - 1400/01/21
تامین سرمایه بانک ملت از استرداد سهام ناشی از تعهد پذیره نویسی بیمه نوین خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، تامین سرمایه ملت اعلام کرد: استرداد (عمل باز پس‌دادن) سهام ناشی از تعهد پذیره نویسی بیمه #نوین در دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستندا به قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی نامبردگان صادر شده است.