افزایش قیمت بنزین تکذیب شد

14:48 - 1400/01/21
سخنگوی کمیسیون انرژی افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد.

شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی در صفحه توییتر خوب اخبار منتشره توسط برخی خبرگزاری ها مبنی بر افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد.