نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی 18 شهریور | زمان عرضه اوراق جدید

14:37 - 1400/01/21
بانک مرکزی با اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۸ شهریور، از فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید در ۲۵ شهریور خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه 12 شهریورماه 1399 درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری پانزدهمین مرحله از این حراج، تعداد 5 بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 44.5 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بين‌بانکي ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 6.7 هزار میلیارد ریال اوراق اراد45 با نرخ بازده تا سررسید 20 درصد، 7.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد47 با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد و 11 هزار میلیارد اوراق اراد48 با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد (در مجموع به ارزش 25.6 هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه 18 شهریورماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. 

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 3.2 هزار میلیارد ریال اوراق اراد45 و 5.3 هزار میلیارد ریال اوراق اراد49 با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد (در مجموع به ارزش 8.5 میلیارد ریال) را خریداری کردند. 

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه 16 شهریورماه 1399 با فروش 20 هزار میلیارد ریال اوراق اراد50 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد در فرآیند پذیره نویسی به نهادهای مالی موافقت کرد. در مجموع، 54.2 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته جاری توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد