در جلسه شورای پول و اعتبار چه گذشت

14:27 - 1400/01/21
شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در يک هزار و دويست و نود و هشتمين جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و به منظور مديريت نقدينگی با انتشار اوراق وديعه توسط آن بانک موافقت کرد.

گفتنی است اين اوراق با سررسيد حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود اين اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۹۹ از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً سقف تسهيلات مسکن ايثارگران در سال ۱۳۹۹ به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر يک ميليارد و ششصد ميليون (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در مراکز استان‌ها يک ميليارد و دويست ميليون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در ساير شهرستان‌ها يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در روستاها ششصد ميليون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين شد.