پذيره‌نويسي اوراق مرابحه عام دولت + 4 نکته

14:20 - 1400/01/21
پذيره‌نويسي اوراق مرابحه عام دولت(واجد شرايط خاص) اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس،  اوراق مرابحه عام دولت4- شرايط خاص 0207 درنماد معاملاتي(اراد401) و نمونيك G40Q1 و تعداد 4,750,000 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 4-شرايط خاص 0006 در نماد معاملاتي (اراد411) و نمونيك G41Q1 با تعداد 17,800,000 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت3– شرايط خاص 0106 در نماد معاملاتي (اراد421) و نمونيك G42Q1 با تعداد 49,700,000 ورقه و اوراق مرابحه عام دولت 4-شرايط خاص 0205 در نماد معاملاتي(اراد431) و نمونيك G43Q1 با تعداد29,500,000 ورقه با قيمت اسمي هر ورقه 1،000،000 ريال، امروز سه‌شنبه 7 مرداد پذيره‌‌نويسي مي‌شود.

در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است:

1)محدوديت حجمي خريد براي هر سفارش (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش ) 200،000 ورقه است.

2) مدت (اراد401) 39 معاملاتي (اراد411) 13 ماه و نرخ 15 درصد و درنماد معاملاتي (اراد421) 25 ماه و نرخ 16 درصد و در نماد معاملاتي (اراد431) 36 ماه و نرخ 17 درصد است.

3) اوراق با شرايط خاص و فاقد متعهد پذيره‌نويس و بازارگردان است.

4) تسويه و پاياپاي اين اوراق بعد از اتمام پذيره‌نويسي، معاملات ثانويه اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران آغاز مي‌شود.