برنامه زمانی عرضه ورق و شمش فولادی در بورس کالا + جزییات

14:13 - 1400/01/21
جزییات عرضه های وروق، مقاطع و شمش فولادی در هر هفته اعلام شد.
برنامه زمانی عرضه ورق و شمش فولادی در بورس کالا + جزییات

دنیای بورس | جزییات عرضه های وروق، مقاطع و شمش فولادی در هر هفته اعلام شد.