نتیجه مجمع 4 شرکت + جزییات

14:01 - 1400/01/21
نتیجه مجمع 4 شرکت اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، بورس پرس به نقل از کدال نوشت، نتیجه مجمع سالانه شرکت های ریخته گری تراکتور سازی ایران، کلرپارس، کارخانجات تولیدی شهید قندی و شیمی دارویی داروپخش مشخص شد. براین اساس، مجمع سالانه  ریخته گری تراکتور سازی ایران صبح روز سه شنبه 20 خرداد با حضور 84 درصدی سهامداران در محل شرکت برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 98 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 608 ریال سود محقق شده هر سهم، 300 ریال معادل 49 درصد سود توزیع شود.

سهامداران دارای یک تا 20 هزار سهم از پایان مهر، دو هزار و یک تا 100 هزار سهم از پایان آبان، 100 هزار و یک تا یک میلیون سهم از پایان آذر، یک میلیون و یک تا 5 میلیون سهم از پایان دی و از 5 میلیون و یک سهم به بالا از پایان بهمن ماه می تواند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

همچنین مجمع سالانه کلر پارس صبح روز چهارشنبه 21 خرداد با حضور 75.1 درصد سهامداران در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 98 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 2894 ریال سود محقق شده هر سهم، 2630 ریال معادل 91 درصد سود توزیع شود.

همچنین با اکثریت آرا ترکیب هیات مدیره قبلی شامل شرکت های دارویی ره آورد تامین، آنتی بیوتیک سازی ایران، سرمایه گذاری دارویی تامین، تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو و اوزان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

سهامداران دارای یک تا 5 هزار سهم از یک تا 30 مهر، 5 هزار و یک تا یک میلیون سهم از یک تا 30 آبان و دارندگان بیش از یک میلیون سهم از یک تا 30 آذر ماه می تواند نسبت به دریافت سود اقدام کنند. نحوه پرداخت و بانک مورد نظر اعلام خواهد شد.

مجمع سالانه کارخانجات تولیدی شهید قندی بعداز ظهر روز چهارشنبه 21 خرداد با حضور 66.7 درصد سهامداران در محل شرکت برگزار شد.

در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 98 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 505 ریال سود محقق شده هر سهم، 50 ریال معادل 10 درصد سود توزیع شود.

سهامداران حقیقی از یک شهریور تا 30 دی با مراجعه حضوری به شعب بانک تجارت با همراه داشتن کارت ملی و سهامداران حقوقی از یک تا 30 دی ماه با هماهنگی قبلی با امور سهام شرکت و درخواست کتبی با اعلام شماره حساب نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

مجمع سالانه شرکت شیمی دارویی داروپخش صبح روز شنبه 24 خرداد با حضور 78 درصد سهامداران در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد. در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 98 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 1111 ریال سود محقق شده هر سهم، 1220 ریال معادل 110 درصد سود توزیع شود.

همچنین با اکثریت آرا ترکیب هیات مدیره قبلی شامل شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین، تولید مواد اولیه داروپخش، توزیع داروپخش، دارویی ره آورد تامین و کارخانجات داروپخش به عنوان اعضای جدید هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.