تغییرات قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران + نمودار

13:46 - 1400/01/21
قیمت صادراتی بیلت و اسلب ایران در بازارهای جهانی چه تغییری کردند.
تغییرات قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران + نمودار

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از چیلان، تغییرات قیمت صادراتی بیلت و اسلب چه چیزی را نشان میدهد. 

.