پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 10 اردیبهشت 99

13:34 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 10 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آتیمس 155,282 158,500 12.15
تبرک 21,926 21,939 10.18
غشهداب 26,643 26,702 10.00
ثعمرا 10,519 10,552 9.89
بمپنا 138,426 138,800 8.79

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آگاس 174,577 176,551 6.75
حپارسا 54,274 53,357 3.37
کوثر 26,388 26,601 1.79
اطلس 132,898 132,000 1.75
زقیام 28,692 28,340 0.09

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 74,758 4.91 2.429 هزار میلیارد
بجهرم 5,847 4.95 1.668 هزار میلیارد
آگاس 174,577 6.75 1.18 هزار میلیارد
کرمان 83,029 4.82 1.163 هزار میلیارد
ومهان 14,167 2.36 936.068 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 74,758 4.91 732.784 میلیارد
بجهرم 5,847 4.95 730.063 میلیارد
آکورد 24,846 0.82 661.727 میلیارد
صبا 23,050 5.00 646.522 میلیارد
حآسا 24,860 0.84 332.482 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 29,920 0.44 264.22 میلیارد
زدشت 29,710 1.52 128.664 میلیارد
ومهان 14,167 2.36 59.923 میلیارد
وگستر 14,017 4.67 56.37 میلیارد
کرمان 83,029 4.82 56.282 میلیارد