پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 10 اردیبهشت 99

13:34 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس چهارشنبه 10 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولصنم 11,025 11,340 22.09
خریخت 6,226 6,241 9.98
حکشتی 29,359 29,444 9.93
خاهن 15,120 15,194 9.71
فملی 12,237 12,308 9.61

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فاذر 34,787 35,050 3.59
صینا205 931,990 940,000 2.92
پدرخش 67,308 69,998 1.76
دشیمی 54,991 55,000 1.47
نگین 24,643 25,000 1.09

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وغدیر 9,513 5.00 2.351 هزار میلیارد
فاذر 34,787 3.59 2.203 هزار میلیارد
فارس 16,428 5.00 1.978 هزار میلیارد
پترول 8,321 3.95 1.653 هزار میلیارد
رمپنا 27,783 4.98 1.632 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 16,428 5.00 2,990.44
فملی 12,237 9.61 2,899.44
فولاد 8,659 5.00 2,294.67
حکشتی 29,359 9.93 1,158.53
رمپنا 27,783 4.98 948.32

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وغدیر 9,513 5.00 1.681 هزار میلیارد
خمحرکه 33,497 5.00 1.062 هزار میلیارد
فارس 16,428 5.00 1.001 هزار میلیارد
شبریز 20,641 5.00 905.409 میلیارد
شتران 10,900 5.00 710.146 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
رانفور 41,914 4.58 308.742 میلیارد
مرقام 29,418 2.17 273.076 میلیارد
خبهمن 9,307 7.72 174.044 میلیارد
امین یکم 10,163 0.27 152.393 میلیارد
زپارس 71,076 1.66 75.91 میلیارد