پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 9 اردیبهشت 99

13:32 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 9 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آتیمس 138,457 143,999 15.87
الماس 87,815 89,995 10.77
اطلس 135,260 138,800 7.95
کاریس 134,288 135,000 6.80
زدشت 29,265 29,281 6.73

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثپردیس 19,190 19,190 5.00
سرچشمه 10,885 10,860 4.78
کوثر 26,868 26,799 4.75
ودی 15,049 14,962 4.44
غمینو 27,593 27,419 4.40

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
صبا 21,953 4.96 5.766 هزار میلیارد
گویان 12,282 2.33 3.286 هزار میلیارد
دماوند 71,256 4.46 2.301 هزار میلیارد
آگاس 187,216 5.45 2.05 هزار میلیارد
سمگا 19,403 1.33 1.697 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 71,256 4.46 1.27 هزار میلیارد
بجهرم 5,571 4.58 571.779 میلیارد
آگاس 187,216 5.45 507.894 میلیارد
کاریس 134,288 6.80 423.192 میلیارد
حآسا 24,652 1.07 404.135 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 19,403 1.33 214.203 میلیارد
هجرت 68,857 4.60 97.837 میلیارد
شبصیر 59,048 0.37 92.004 میلیارد
خدیزل 37,020 4.35 74.773 میلیارد
حپارسا 56,164 2.45 71.31 میلیارد