پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 8 اردیبهشت 99

13:32 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 8 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اطلس 125,302 128,000 8.94
آگاس 177,551 187,900 7.71
خدیزل 38,705 39,000 7.13
کوثر 28,209 27,610 6.52
شگامرن 179,900 179,900 6.51

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 19,665 19,280 5.99
ثپردیس 20,199 20,199 5.00
غویتا 43,457 43,353 4.77
زنگان 63,315 63,105 4.68
شغدیر 37,808 37,649 4.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 19,665 5.99 1.84 هزار میلیارد
ذوب 4,389 4.87 1.753 هزار میلیارد
فرابورس 83,371 2.49 1.58 هزار میلیارد
آگاس 177,551 7.71 1.525 هزار میلیارد
بجهرم 5,327 2.92 1.48 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آگاس 177,551 7.71 586.177 میلیارد
کاریس 125,738 5.90 373.937 میلیارد
حآسا 24,391 1.08 326.366 میلیارد
ذوب 4,389 4.87 278.473 میلیارد
اطلس 125,302 8.94 209.201 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وعسکر 12,939 1.32 161.489 میلیارد
اوان 75,778 2.54 98.515 میلیارد
شبصیر 58,832 4.35 45.399 میلیارد
حسینا 46,658 2.66 38.57 میلیارد
هجرت 65,830 4.81 31.923 میلیارد