پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 8 اردیبهشت 99

13:32 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 8 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تیپیکو 48,666 48,650 21.25
دسبحان 22,431 22,323 16.48
سمازن 14,062 13,775 15.74
کاوه 10,732 10,738 10.18
خاذین 8,483 8,491 10.14

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شوینده 46,333 46,312 4.96
قلرست 31,239 31,196 4.87
ختور 89,773 89,998 4.84
شکربن 74,865 74,672 4.75
کروی 30,748 30,666 4.72

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خگستر 2,863 4.91 4.391 هزار میلیارد
وبملت 14,235 4.95 3.849 هزار میلیارد
رانفور 39,342 4.71 2.693 هزار میلیارد
زکوثر 31,030 1.11 2.331 هزار میلیارد
ونوین 8,155 4.21 2.164 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 14,908 4.14 2,209.23
فولاد 7,855 5.00 2,032.75
ومعادن 7,818 9.94 1,009.39
تیپیکو 48,666 21.25 964.72
وبملت 14,235 4.95 872.49

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خگستر 2,863 4.91 2.233 هزار میلیارد
شبندر 13,990 5.00 1.693 هزار میلیارد
شبریز 18,723 4.98 1.4 هزار میلیارد
شپنا 7,717 4.99 1.058 هزار میلیارد
وبملت 14,235 4.95 713.292 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
قرن 65,282 4.71 402.219 میلیارد
ونوین 8,155 4.21 328.893 میلیارد
شپدیس 53,678 1.68 264.023 میلیارد
کاذر 36,643 4.18 131.182 میلیارد
پکرمان 30,559 4.27 111.867 میلیارد