پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس شنبه 6 اردیبهشت 99

13:30 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس شنبه 6 اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پسهند 46,700 46,988 13.34
کچاد 12,104 12,108 10.21
ولملت 10,027 10,030 10.20
کگل 16,517 16,528 10.17
بترانس 36,323 36,426 9.94

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کبورس 81,111 80,000 2.23
کسرام 135,686 133,201 1.50
ختور 97,479 96,850 1.05
صایپا203 828,943 856,000 0.92
صینا205 933,881 935,000 0.79

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 7,000 4.99 1.935 هزار میلیارد
فملی 10,633 4.85 1.651 هزار میلیارد
غگل 6,266 4.26 1.415 هزار میلیارد
شتران 8,984 4.98 1.387 هزار میلیارد
پترول 7,298 4.99 1.379 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 13,669 4.97 2,471.03
کگل 16,517 10.17 1,948.19
کچاد 12,104 10.21 1,655.84
فملی 10,633 4.85 1,327.77
رمپنا 25,444 4.99 869.50

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 7,000 4.99 1.411 هزار میلیارد
پترول 7,298 4.99 962.973 میلیارد
فملی 10,633 4.85 767.47 میلیارد
شتران 8,984 4.98 734.306 میلیارد
شبندر 12,698 4.99 621.29 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 8,391 4.37 167.484 میلیارد
شپدیس 52,432 4.56 140.026 میلیارد
قرن 68,952 4.59 115.896 میلیارد
فساز 36,783 4.64 90.196 میلیارد
پارند 10,153 0.08 82.707 میلیارد