پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه یک اردیبهشت 99

13:28 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه یک اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حپارسا 44,072 44,390 9.46
زشریف 25,055 25,421 8.66
ومعلم 9,590 9,925 6.33
الماس 72,520 72,700 5.03
رویش 1.266 میلیون 1.266 میلیون 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شغدیر 40,592 40,504 4.79
زگلدشت 58,698 58,538 4.74
رنیک 35,287 35,115 4.34
غفارس 16,888 16,736 4.13
فرابورس 76,510 75,840 4.07

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فرابورس 76,510 4.07 1.48 هزار میلیارد
بجهرم 4,580 4.11 1.298 هزار میلیارد
سمگا 20,788 3.97 1.099 هزار میلیارد
ذوب 3,885 1.97 1.069 هزار میلیارد
دماوند 69,973 5.00 940.863 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 69,973 5.00 558.727 میلیارد
آگاس 140,030 2.47 246.621 میلیارد
بجهرم 4,580 4.11 212.888 میلیارد
کوثر 23,261 5.00 189.359 میلیارد
دی 7,308 4.50 164.01 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
گویان 9,411 4.88 153.316 میلیارد
اعتماد 29,445 0.05 127.973 میلیارد
ذوب 3,885 1.97 103.253 میلیارد
وعسکر 13,579 1.96 100.337 میلیارد
شغدیر 40,592 4.79 87.878 میلیارد