پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه یک اردیبهشت 99

13:28 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه یک اردیبهشت 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صگل411 1,000,000 1,000,000 13.51
پترول 6,399 6,402 10.18
نوری 75,042 75,000 9.06
قنیشا 24,920 25,768 6.62
وساخت 29,092 29,686 5.12

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشهد 60,533 60,203 4.48
ختور 99,340 99,000 4.46
کفپارس 146,294 145,451 4.45
کاذر 36,905 36,850 4.39
چکاوه 38,270 38,280 4.27

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 11,226 4.60 3.318 هزار میلیارد
شبندر 11,143 4.99 2.551 هزار میلیارد
پارند 10,106 0.10 1.895 هزار میلیارد
پترول 6,399 10.18 1.709 هزار میلیارد
شپنا 6,707 4.78 1.701 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 11,922 4.67 2,031.57
فولاد 6,480 4.57 1,573.98
فملی 9,839 3.20 823.01
تاپیکو 7,340 4.62 702.70
وغدیر 7,556 4.80 662.94

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 11,143 4.99 1.738 هزار میلیارد
پترول 6,399 10.18 892.848 میلیارد
وخارزم 9,418 4.88 861.613 میلیارد
شیران 18,900 4.80 718.541 میلیارد
شپنا 6,707 4.78 600.936 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 19,542 0.95 213.487 میلیارد
وبملت 11,226 4.60 174.117 میلیارد
وبشهر 12,996 1.83 157.886 میلیارد
تاصیکو 8,518 3.11 81.045 میلیارد
شبهرن 43,774 0.26 75.195 میلیارد