پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 27 فروردین 99

13:26 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 27 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دی 6,584 6,548 9.88
دتوزیع 49,798 50,444 7.09
رویش 1.206 میلیون 1.206 میلیون 5.00
بمپنا 91,275 91,275 5.00
غدیس 51,595 51,595 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غفارس 17,534 17,600 3.87
حآسا 18,895 18,679 2.89
شپاس 17,506 17,406 2.86
زکشت 34,507 34,370 2.67
کاسپین 36,885 36,000 1.67

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
گویان 8,288 1.63 1.509 هزار میلیارد
ذوب 3,511 3.85 1.083 هزار میلیارد
سمگا 17,727 1.87 1.002 هزار میلیارد
دماوند 63,485 1.39 838.831 میلیارد
فزرین 25,145 3.21 757.855 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 63,485 1.39 320.412 میلیارد
ارفع 9,985 4.99 241.889 میلیارد
آگاس 127,614 1.39 190.293 میلیارد
حخزر 31,870 5.00 173.294 میلیارد
رنیک 38,708 4.02 114.323 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 3,511 3.85 295.493 میلیارد
کرمان 78,734 3.23 83.141 میلیارد
آکورد 23,661 0.17 48.93 میلیارد
افرا 24,211 0.99 45.756 میلیارد
زدشت 22,657 3.11 45.315 میلیارد