پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 26 فروردین 99

13:24 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس سه شنبه 26 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
رویش 1.149 میلیون 1.149 میلیون 5.00
صبا 14,077 14,077 5.00
حخزر 30,353 30,384 4.89
گزسکه 8,100 8,100 4.88
اتکام 6,260 6,270 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گویان 8,425 8,425 5.00
کاسپین 37,512 37,490 4.94
بالاس 39,336 40,000 4.82
ثپردیس 19,452 19,408 4.78
ثتران 8,015 7,989 4.69

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فرابورس 76,431 4.38 904.494 میلیارد
ذوب 3,381 3.76 893.326 میلیارد
رنیک 37,212 4.04 828.506 میلیارد
حخزر 30,353 4.89 789.552 میلیارد
دماوند 62,616 1.11 724.642 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رنیک 37,212 4.04 402.794 میلیارد
حخزر 30,353 4.89 292.468 میلیارد
دماوند 62,616 1.11 170.794 میلیارد
آگاس 125,866 2.81 141.667 میلیارد
بمپنا 86,929 3.59 107.365 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وعسکر 12,800 3.54 155.935 میلیارد
کرمان 76,272 4.30 119.57 میلیارد
آکورد 23,621 0.13 99.896 میلیارد
اعتماد 29,435 0.11 88.121 میلیارد
نوین 4,996 2.76 77.306 میلیارد