پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 18 فروردین 99

13:20 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس دوشنبه 18 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گویان 7,219 7,245 9.84
حسینا 33,909 34,430 5.50
تاپکیش 23,971 23,971 5.00
فزرین 19,262 19,262 5.00
غشهداب 13,904 13,904 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثباغ 8,072 8,066 4.92
بمپنا 77,269 77,168 4.88
رنیک 30,426 30,600 4.85
سمگا 17,116 17,169 4.79
داوه 29,654 29,654 4.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 62,211 4.97 4.265 هزار میلیارد
بجهرم 4,083 4.85 1.787 هزار میلیارد
فرابورس 83,558 4.75 1.338 هزار میلیارد
ذوب 3,226 3.96 1.046 هزار میلیارد
کرمان 74,396 2.93 859.801 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 62,211 4.97 2.146 هزار میلیارد
بجهرم 4,083 4.85 1.101 هزار میلیارد
فروی 36,660 3.23 149.736 میلیارد
ذوب 3,226 3.96 136.834 میلیارد
وعسکر 10,856 4.79 113.154 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 29,222 0.01 134.275 میلیارد
کرمان 74,396 2.93 96.403 میلیارد
مادیرا 33,830 4.72 76.141 میلیارد
آکورد 23,381 0.06 68.117 میلیارد
غمینو 21,720 4.61 62.181 میلیارد